ဓမၼေဟ၀န္
  ဓမၼတရား ၾသ၀ါဒမ်ား
 ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆုံးစကား

သခၤါရသေဘာတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိၾကသည္၊

 သင္ခ်စ္သားတုိ႔ မေမ့မေလွ်ာ့ေသာ သတိတရားတုိ႔ျဖင့္

အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ႔

 

မေမ့အပ္ေသာ ဗုဒၶ ၾသ၀ါဒ

အားကိုးရာအစစ္ကား
ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ။
မိတ္ေဆြအစစ္ကား
ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ။
ရန္သူအစစ္ကား
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ။
ေန႕စဥ္အလုပ္ကား
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ။
အၿမဲႏွလံုးသြင္းရန္ကား
အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ။
အၿမဲလက္္ကိုင္ထားရန္ကား
ခႏၲီ၊ ေမတၱာ၊ သစၥာ။

 

ဗုဒၶၾသ၀ါဒ...

အမ်က္ထြက္သူကို
အမ်က္မထြက္သူက
အျမဲႏိုင္၏။
မေကာင္းေျပာသူကို
အေကာင္းေျပာသူက
အျမဲႏိုင္၏။
ေစးနဲသူကို
ေပးကမ္းသူက
အျမဲႏိုင္၏။
မုသားေျပာသူကို
သစၥာဆိုသူက
အျမဲႏိုင္၏။

 

ဗုဒၶေဟာႁမြက္တရားဦးဓမၼစက္

ကာမခ်မ္းသာ၊ သံုးေဆာင္တာ၊
ပယ္ခြာေရွာင္ရမည္။
မသံုးေဆာင္ပဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲ၊
ဒါလဲေရွာင္ရမည္။
စိတ္အလိုက်၊ လႊတ္ထားက၊
ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂါ။
ပင္ပန္းရံုမွ်၊ အားထုတ္က၊
အတၱကိလမထာႏုေယာဂါ။
သစၥာမျမင္၊ မဂၢင္မပါ၊
ေလ့က်င့္ကာျဖင့္၊ ခ်မ္းသာျမဲမည္၊
ယံုၾကည္ဆံုးျဖတ္၊ ယူဆမွတ္၊
သီလဗၺတပင္။
အစြန္းႏွစ္သြယ္၊ လမ္းမွားပယ္၊
အလယ္လမ္းမွန္ ျဖစ္ေပသည္။
လမ္းမွန္ကိုေလွ်ာက္၊
ဥာဏ္ျမင္ေပါက္၊
ဆိုက္ေရာက္ နိဗၺာန္ျပည္။

 

အာ႐ံုငါးပါးတို႔႔၌ ျငိတြယ္သူတို႔သည္...

ကာမဂုဏ္တို႔၌
ကပ္ၿငိကုန္ေသာ
ကာမဂုဏ္တို႔၌
ၿငိတြယ္ျခင္းတို႔ျဖင့္
ၿငိတြယ္ကုန္ေသာ
သံေယာဇဥ္တို႔၌
အျပစ္ကို မျမင္ကုန္ေသာ
သံေယာဇဥ္ ၿငိတြယ္ျခင္းျဖင့္
ၿငိတြယ္ကုန္ေသာ
သတၱ၀ါတို႔သည္
ျပန္႔ေျပာ လွစြာေသာ
ၾသဃကို မကူးႏိုင္ကုန္ရာ

အမြန္ျမတ္ဆံုး

ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတို႔ႏွင့္
ေတြ႔ၾကံဳရေသာအခါ
ျမင့္ျမတ္သူ၏စိတ္သည္
မတုန္လႈပ္ မစိုးရိမ္၊
ရမၼက္ကင္း၏
အမ်က္ကင္း၏။
ဤတရားေလးပါးသည္
အမြန္ျမတ္ဆံုး
မဂၤလာတို႔ေပတည္း။

သတိပ႒ာန္ ကိုယ့္သႏၲာန္-

သတိပ႒ာန္ ဓမၼစက္ကို
၀န္ခံခ်က္နွင့္ တို႔ျမတ္စြာ
ေဟာပံုမိန္႔မွာ ထိုတရားကို
ျဖစ္ပြားေစတဲ႔ ရွင္လူမွာ
အလြန္ၾကာလွ်င္ ခုနစ္နွစ္နဲ႔
ရဟႏၲာစစ္ ျဖစ္နိုင္ပါ
စြဲမႈကုန္ေအာင္ နာဂါမ္ေလာက္ေတာ့
ဆိုက္ေရာက္မယ္တဲ့ ဧကန္ပါ
ျမန္သူဆိုလွ်င္ ခုနစ္ရက္နဲ႔
ထိုမဂ္ဖိုလ္ကို ရနိုင္ပါ
ရဲရင့္ခိုင္မာ ၀န္ခံခ်က္နွင့္
ဓမၼစက္ကို ေဟာခဲ့ပါ
နိဗၺာန္လိုသူ မယံုမွားနဲ႔
ျမတ္ဘုရားကို ယံုၾကည္တာ
သတိပ႒ာန္ ကိုယ့္သႏၲာန္
အျမန္ပြားေစရာ
သို႔ပြားေစမွ နိဗၺာန္ရ မုခ်ၿငိမ္းေအးမွာ။

 

ထြဋ္ေခါင္ ဆရာေတာ္ ၾသ၀ါဒ

ေရႊျပည္ခ်မ္းသာ၊ စံခ်င္ရွာ၊
ဆိတ္ျငိမ္ရာသို႔ခ်င္း။
အနိစၥေကာင္၊ ဒုကၡေကာင္၊
အနတၱေကာင္၊ အသုဘေကာင္၊
ထင္ေအာင္ႏွလံုးသြင္း။
အနိစၥတံုး၊ ဒုကၡတံုး၊
အနတၱတံုး၊ အသုဘတံုး၊
လံုးလံုးမွတ္ၾကမင္း။
ဤသို႔ထင္မွ၊ မဂ္လမ္းစ၊
ရမည္မွန္စင္းစင္း။
မဂၢင္ေဖာင္ႀကီး၊ တက္၍စီးမွ၊
ျပည္ႀကီးအမတ၊ နိေရာဓ၊
ရမည္မွတ္ၾကမင္း။
ယခုဘ၀၊ မသိၾက၊
အမတမည္ေခၚ၊ ေရႊျပည္ေတာ္၊
အေစာ္မနံလွ်င္း။

ေတာင္ပုလု ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒ-

သင္တို႔တေတြ

အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သမွ်

သံသရာျပတ္ေၾကာင္း ၀ိဇၨာခ်ည္းပဲ၊

အသိအမွတ္မျပဳသမွ်

သံသရာလည္ေၾကာင္း

အ၀ိဇၨာခ်ည္းပဲမွတ္ၾက။

မဟာစည္ ဆရာေတာ္ ၾသ၀ါဒ---

႐ိုးေျဖာင့္သူ၏ ၀စီကံ-

လူပဲျဖစ္ျဖစ္ ရဟန္းပဲျဖစ္ျဖစ္

ပကတိ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့

ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဟုတ္သေလာက္သာ

႐ိုးသားစြာ ေျပာေလ့ရွိတယ္

အပိုအမို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့

၀ါႂကြား ေျပာေလ့မရွိပါဘူး။

 

ပထမ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ ၾသ၀ါဒ

စိတ္သည္

ေတာေမ်ာက္ကဲ့သို႔ ေလာ္လီ၏

အလိုမလိုက္ရာ။

ကာလကို လူမစားလွ်င္

လူကို ကာလစားသည္။

သည္းခံျခင္း လက္နက္ေဆာင္လွ်င္

ေဒါသမီးမေလာင္၊

ဒုတ္ လက္နက္ေဆာင္လွ်င္

ေခြးေဟာင္သည္။

 

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ဆံုးမစာ

ငါးအာ႐ံုအင္အစု၊ ခင္မႈနဲ႔ေန႔ကုန္။
နင္ယခုေမ႔ပံုလို၊ ေတြ႔မၾကံဳစခန္း။
ပါယ္ေလး၀ ေသာကဘံုမွာ၊
ေမ်ာရ႐ံု ရွိေတာ႔ခမန္း။
ေအာက္၀ီစိ ေသခင္းအငူမွာ၊
ေခါင္းမျပဴစတမ္း။
ႏွစ္အရွည္ နစ္မည္လမ္းကိုလ၊
နင္ေမွ်ာ္စမ္း နင့္ကိုယ္။
ေဒသနာထင္အလင္းရယ္ႏွင့္၊
နင့္အဖ်င့္ ပိုထက္သာပို။
သည္ေလာဘ စ႐ိုက္အိုကို၊
မလိုက္လို ေရွာင္ပစ္လို႔၊
ေနာင္အသစ္ တကယ္ျပင္လွ်င္၊
ေကာင္းဘို႔အစဥ္။
ခြင့္သာခိုက္မွ မလိုက္ခ်င္လွ်င္၊
အမိုက္ႏွင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ္႔လား။
ခြင့္သာဆဲမွ မခဲခ်င္လွ်င္
အလြဲႏွင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ္႔လား။
ခြင့္သာတုန္းကမွ မလိုက္ခ်င္လွ်င္၊
အ႐ံႈးႏွင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ္႔လား။

 

စြန္းလြန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ၾသ၀ါဒ

ထိမႈ သိမႈ ထိုႏွစ္ခု သတိၾကပ္ၾကပ္ျပဳ၊

ထိေတာ့သိလိမ့္မယ္၊

သိတဲ့အေပၚမွာသတိထား။

အလုပ္ကိစၥအားျဖင့္ ထိေတာ့သိ၊

သိတဲ့အေပၚမွာသတိထား။

 

၀န္းသိုခႏၲီး ဆရာေတာ္ ၾသ၀ါဒ-

၀ိပႆနာအလုပ္ တရားအားထုတ္မႈကို

ေသေန႔မဦးခင္ ကိုယ္ကဦးေအာင္

အားထုတ္မွသာ

၀ဋ္ဒုကၡ ဘ၀ဆိုးအရပ္ရပ္

သံသရာရဟတ္ႀကီး အၿပီးအျပတ္

လက္စျဖတ္ႏိုင္ၾကေပမည္။

 

သေျပကန္ ဆရာေတာ္ ၾသ၀ါဒ-

ဥပနီယတိ ေလာေကာ အဓုေ၀ါ။

အိုနာေသဘက္၊ အေခ်ပ်က္ဖို႔၊

ရက္ဆက္ေန႔စဥ္၊ လ်င္လ်င္မခ်ဳိ႔၊

တြင္တြင္ပို႔၊ လူတို႔မျမဲပါတကား။

အိုေဘးနာေဘး၊ ေသေဘးေရာက္ေသာ္၊

ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သူ၊ ကယ္သူကင္းလ်က္၊

သက္သာေရးရာ၊ ေပးႏိုင္ေ၀းကြာ၊

တို႔သူငါ၊ ကိုးရာမဲ့လွေခ်တကား။

ကိုယ္အၿမဲဆိုင္၊ မပ်က္ႏိုင္သည့္၊

ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာ၊ မရွိပါခဲ့၊ ဥစၥာဟူသေရြ႕၊

တစ္ေန႔က်ကာ၊ တို႔သူငါ၊ စြန္႔ခြာသြားရမွာတကား။

သူသူငါငါ၊ လူတကာကား၊

ဥစၥာဓန၊ ဘယ္မွ်ျပည့္စံု၊

ဘယ္ပံုေပါလဲ၊ ေလ်ာ့ၿမဲမပို၊

လိုေနစၿမဲ၊ မေရာင့္ရဲၾက၊

မျပည့္၀၊ တဏွာ့ကြၽန္ခ်ည့္ပါတကား။

 

မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒ
ကုသိုလ္ဥစၥာ၊ က်န္းခံ့သာ၍၊
ပညာတန္ခိုး၊ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမွ၊
အက်ဳိးမထြက္၊ ထိုေန႔တြက္၊
သက္သက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္။

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ-၏ ၾသ၀ါဒ

ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းမယ္၊

ေစတနာဆိုးလွ်င္ ကံဆိုးမယ္၊

ေစတနာယုတ္လွ်င္ ကံယုတ္မယ္၊

ေစတနာျမတ္လွ်င္ ကံျမတ္မယ္၊

ေစတနာေျဖာင့္လွ်င္ ကံေျဖာင့္မယ္၊

ေစတနာေကာက္လွ်င္ ကံေကာက္မယ္၊

ေစတနာမြဲလွ်င္ ကံမြဲမယ္၊

ေစတနာေဌးလွ်င္ ကံေဌးမယ္၊

ေစတနာစင္ၾကယ္လွ်င္ ကံစင္ၾကယ္မယ္၊

ေစတနာညစ္ပတ္လွ်င္ ကံညစ္ပတ္မယ္၊

ေစတနာျဖဴလွ်င္ ကံျဖဴမယ္၊

ေစတနာမည္)

အလင္းတန္း http://cetanashin.mmgenius.com/

ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကဩ၀ါဒမ်ား(၂)

အရွင္ဇ၀နတရားမ်ား, ဩ၀ါဒမ်ား March 3rd, 2009

မီးလံုးႀကီးတစ္လံုး ေနာက္ကေန လိုက္ေနတယ္ဆိုၿပီး ေၾကာက္ေၾကာက္လန္.လန္.နဲ. မရပ္မနား ထြက္ေျပးေနခဲ့တယ္၊ အမွန္ေတာ့ ကိုယ္သြားရာလမ္းကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါလား ဆိုတာကို ေနာက္မွသိရတယ္။

အဆိုးတစ္ခုကို ေတြးလိုက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္မွတ္ဥာဏ္က သေဘာခ်င္းတူတဲ့ ေနာက္ထပ္အဆိုးေတြကိုပါ ျပန္ေဖာ္ေပးတယ္၊ အေကာင္းတစ္ခုကို ေတြးလိုက္တဲ့အခါမွာ ေနာက္ထပ္အေကာင္းေတြကို ျပန္ေဖာ္ေပးတယ္၊ အဆိုးကို မ်ားမ်ားေတြးေလေလ အဆိုးေတြက ပြားေလပဲ၊ အေကာင္းကို မ်ားမ်ားေတြးေလေလ အေကာင္းေတြကပြားေလပဲ၊ ဘယ္ဟာ တြက္ေျခကိုက္သလဲ။

ဒုကၡဆိုတာ ကိုယ္သြားေနတဲ့လမ္းကို မီးေမာင္းထိုးျပေနတာပါ။

အႏိုင္ရေနမွ ေနသာထိုင္သာ ျဖစ္တဲ့သူဟာ အတြင္းစိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ့ညံ့တဲ့သူပဲ၊ စိတ္ဓာတ္အင္အားႀကီးမားတဲ့သူဟာ သူမ်ားကို အႏိုင္မက်င့္ဘူး။

ပစၥည္းဥစၥာဆံုးရံႈးတာ၊ ရာထူးဆံုးရံႈးတာဟာ အႀကီးမားဆံုး ဆံုးရံႈးမႈ မဟုတ္ေသးဘူး၊ ကိုယ့္ရင္ထဲက အျမင့္ျမတ္ဆံုးစိတ္ထား ဆံုးရံႈးသြားတာကမွ အႀကီးမားဆံုး ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္တယ္။

စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့သူဟာ အေကာင္းျမင္တက္တဲ့ သေဘာရိွလို. ဘယ္သူကိုမဆို ေကာင္းတယ္၊ေတာ္တယ္လို. ျမင္တယ္၊ စိတ္မခ်မ္းသာတဲ့သူဟာ လူေတြကို အေကာင္းမျမင္ဘူး၊ အထင္ေသးတယ္၊ မယံုဘူး၊ စိတ္ဆင္းရဲေနတဲ့သူဟာ သူမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ခ်င္တယ္၊ သူမ်ားကို ႏိုင္လိုက္ရရင္ သူနည္းနည္း ေနသာထိုင္သာရိွသြားတယ္လို. ထင္တယ္၊ စိတ္ခ်မ္းသာေနတဲ့သူဟာ သူမ်ားကို မႏိွမ္ခ်င္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ညႇာတာတယ္။

ကိုယ့္ဘ၀မွာ ေတြ.ၾကံဳရသမွ် အေတြ.အၾကံဳေတြဟာ ေလာကႀကီးအေၾကာင္းနဲ. ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပေနပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ျပင္ပပစၥည္းေတြထက္ ကိုယ့္ရင္ထဲက သေဘာထားက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

သူတစ္ပါးရဲ. ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ တိုးတက္မႈအတြက္ ၀မ္းသာႏိုင္တာဟာ ကိုယ့္စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ ေဆးျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေလးစားမႈ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈဟာ ကိုယ့္ဘ၀ တိုးတက္ေရးမွာ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္တယ္။

ငါ့ကို ဒုကၡေပးတဲ့သူကို ငါခြင့္လြတ္လိုက္တယ္၊ အဲဒါ အေကာင္းဆံုးနည္းနဲ. လက္စားေခ်လိုက္တာပဲ။

လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိခ်င္ရင္ သူဒုကၡေရာက္တုန္းမွာ ဘာလုပ္သလဲဆိုတာကို ၾကည့္ပါ။

ကိုယ့္ရဲ.က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အျမင္က ကိုယ့္ဘ၀ကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္လုပ္ေနတယ္။

လကြယ္မရိွရင္ လျပည့္ညဟာ ေပ်ာ္စရာသိပ္ေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ့္စိတ္ထားနဲ. ကိုယ့္လုပ္ပံုကိုင္ပံု မေျပာင္းႏိုင္ရင္ ကိုယ္ေတြ.ေနက် အခက္အခဲကို ေတြ.ေနအံုးမွာပဲ။

ကိုယ့္မိတ္ေဆြကို တကယ္ခင္တယ္ဆိုရင္ သူ.မွာ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္ တိုးလာေအာင္ ကိုယ့္မိတ္ေဆြ ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ. မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျမႇင့္ခ်င္ရင္ သူမ်ားကိုလည္း ျမႇင့္ေပးပါ၊ သူမ်ားကို ျမႇင့္ေပးေလေလ ကိုယ္လည္း ျမင့္သြားေလေလ။

ကိုယ့္သေဘာထားက ကိုယ့္အျပဳအမႈကို လႊမ္းမိုးတယ္၊ ကိုယ့္အျပဳအမႈက ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈကို လႊမ္းမိုးတယ္။

လူတိုင္းကိုယ့္အတိုင္းအတာနဲ.ကိုယ္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ပါတယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို တကယ္အက်ိဳးျပဳရင္ ကိုယ္က်ိဳးဆိုတာ မေတာင့္တပဲျပည့္ပါတယ္။

အမွားထဲက သင္ခန္းစာမယူတာကမွ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အမွားျဖစ္တယ္။

ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာကိုကိုယ္ တန္ဖိုးထားတဲ့သူဟာ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားကို တန္ဖိုးထားတယ္၊ စကားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္မေျပာဘူး၊ ကိုယ့္စကားကိုကိုယ္ တန္ဖိုးမထားရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးမထားရာ ေရာက္တယ္။

တည္ၿငိမ္ေအးေဆးတဲ့ အမႈအရာဟာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အင္အားရိွတယ္။

ကိုယ့္အခက္အခဲ ကိုယ့္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို. နည္းလမ္းရွာတဲ့အခါမွာ အမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပဖို.ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွ ေရရွည္ေျပလည္တဲ့ အေျဖကိုရမယ္။

စိတ္ဓာတ္အင္အား ေပ်ာ့ညံ့တဲ့သူဟာ စစ္မွန္တဲ့သတၱိ မရိွတဲ့သူဟာ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္က်င့္တဲ့သူျဖစ္လာတယ္။

အသိဥာဏ္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေလေလ ေလးစားမႈ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို တန္ဖိုးထားေလေလပါပဲ။

သူတစ္ပါးရဲ. အလိုဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ရတာ ကိုယ့္မွာ ရံႈးသြားတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ရဲ.သေဘာထားႀကီးမႈ ကိုယ့္ရဲ.ျမင့္ျမတ္မႈကို ပိုၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ရတာ၊ သိပ္ေက်နပ္စရာေကာင္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို လိုက္ေလ်ာရတာဟာ ရံႈးတာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္၊ အမွန္ေတာ့ ျမတ္တာပါ။

လိုခ်င္တာရတာမရတာနဲ ့ပတ္သက္ျပီးး စိတ္လႈပ္ရွားမႈသိပ္မျဖစ္ပဲ၊ လုပ္စရာရွိတာကို ဆက္လုပ္နုိင္တဲ့သူ စိတ္မပ်က္တဲ့သူက ေရရွည္မွာလိုခ်င္တာ ပိုရမယ္။ ကိုယ္႔စိတ္ထဲမွာ သိမ္ငယ္တဲ့စိတ္မရွိရင္ သူမ်ားထက္သာေၾကာင္းေျပာေနဖို ့မလိုဘူး၊ ကိုယ့္ကိုကိုအဆင့္တန္းျမင့္တဲ့ လူတေယာက္လို ့မွန္မွန္ကန္ကန္ မခံစားရတဲ့ သူကသာ လူၾကြားၾကီးျဖစ္လာတာ။

ေငြနဲ ့ၾကြားတဲ့သူ အိမ္နဲ ့ၾကြားတဲ့သူ ကားနဲ ့ၾကြားတဲ့သူ ပစၥည္းနဲ ့ၾကြားတဲ့သူ စိန္ေတြေရႊေတြနဲ ့ၾကြားတဲ့သူဟာ တကယ္ခ်မ္းသာတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ တကယ္ခ်မ္းသာတဲ့ သူဟာ သူခ်မ္းသာတာကိုေမ့ထားလို ့ရသြားျပီ။ ျပည့္စံုေနတဲ့ စိတ္ရွိေနတဲ့သူဟာ သူပိုင္ဆိုင္တာေတြကိုေမ့ထား လိုက္ျပီ။

ေကာင္းတာကိုလုပ္တဲ့အခါမွာ လူသိေစခ်င္တဲ့ စိတ္အားၾကီးေနရင္လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္နဲ ့လုပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ တကယ္ေကာင္းတဲ့သူဟာ ငါေကာင္းတယ္လို.ေတာင္ မေတြမိဘူး။

ကိုယ့္ကိုခ်ီးမြမ္းေနတဲ့ၾကားမွာ ျပံဳးၿပံဳးေလးေနရတာ ဘာမွအခက္အခဲမရွိဘူး၊ အဲဒါရင္က်က္မႈမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ကိုေကာင္းတာေျပာတဲ့ အခါလည္းရွိ အဆိုးေျပာတဲ့အခါလည္းရွိတယ္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကဲ့ရဲ ့ျခင္းဆိုတာ ေလာကဓမၼာတာပဲ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ခံနိုင္ရည္ရွိကို ရွိမွျဖစ္မယ္။ လံုး၀အေျပာမခံနိုင္ရင္ေလာကၾကီးမွာေနလို႔မျဖစ္ဘူး။

သူ႔ကိုဂုဏ္သိကၡာက်သြားေအာင္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ သူ႔ကိုမေျပာခင္မွာငါက အရင္ဆံုး ဂုဏ္သိကၡာက်သြားျပီ

သူမ်ားအျပစ္က ိုိုမ်ားမ်ားရွာေျပာေနတဲ့သူဟာ ကိုယ္႔ဂုဏ္သိကၡာကိုခ်တာပဲ။

ငါသူမ်ားကို အမ်ားၾကီးဂုဏ္သိကၡာက်တဲ႔ စကားေတြေျပာရင္ သူဂုဏ္သိကၡာက်သြားလိမ့္မယ္လို႔ မထင္နဲ ့ေနာ္၊ သူဂုဏ္သိကၡာက်ဖို ့ကမေသခ်ာဘူး..ကိုယ္ဂုဏ္သိကၡာက်ဖို ့ကပိုေသခ်ာတယ္။

ပရိယာယ္မသံုးပဲနဲ ့ ရိုးရိုးသားသား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံတာဟာ လူတေယာက္ကို ကိုယ့္ကေပးနိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္တခု ျဖစ္တယ္။

သူမ်ားကိုဘယ္လိုလူစားလို ့ေျပာေနတာဟာ ကိုယ့္ကိုကို ဘယ္လိုလူစားလို ့ ေဖာ္ျပေနတာနဲ ့တူတယ္။

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္တာဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ မရွိတဲ့သူ သူတပါးအေပၚမွာလည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရွိတဲ့သူေတြ လုပ္တတ္တဲ့ အျပဳအမူျဖစ္တယ္။

 
  Today, there have been 1 visitors (7 hits) on this page! ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးကုိ ကူးယူႏုိင္ၾကပါသည္  
 
ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးကုိ ကူးယူႏုိင္ၾကပါသည္ This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free