ဓမၼေဟ၀န္
  ဓမၼတရားေတာ္မ်ား
 

ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ႀကီး

 

ဦးနႏၡယ

http://ifile.it/lj9v0qz/unandiyataungpulusayadawsaranagon-3b.mp3

သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 

ဦးဥကၠ႒

ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား

CD (1)

         

  အဂၤုလိမာလအေၾကာင္းခံံ (၆-၁၁-၆၄)

         

လူမုိက္ႀကီး(၄)ဦးႏွင့္မေပါင္းရန္ (၇-၁၁-၆၄)

အသိ (၃) မ်ဳိး (ေန႔)(၈.၁၁.၆၄)

နိဗၺာန္ကိုတကယ္လုိခ်င္ၾကသလား (၈.၁.၆၄)

မိစၦာဒိ႒ိ (၁၇.၆.၆၇)

အထူးတရား (၁၈.၆.၆၇)

    

အသိ (၂) မ်ဳိး (၂၄.၆.၆၇)

သာသနာ (၃) ရပ္ (၈.၆.၆၈)

ယာဥ္၉၃)ယာဥ္တရား (၁၉.၁၂.၆၄)

၁၀

သႀကၤန္အဓိ႒ာန္္္

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္အဂၢမဟာပ႑ိတ
 
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၱ၀ိမလမဟာေထရ္

၀၀၀၁   

နိဗၺာန္သည္ဆုေတာင္း၍မရ၊ ကုိယ္တုိင္ပြားယူရမည့္တရားေတာ္

၀၀၀၂   

ဓမၼနဓမၼပဋိပတၱိကင္း၍ နိဗၺာန္မရနိင္ပုံတရားေတာ္(02-1954.03.10.mp3)

၀၀၀၃   

သတၱ၀ါအျမင္မွလြတ္ရန္ ေ၀ဒနာျဖစ္ပ်က္ကုိ႐ႈၾကပါတရားေတာ္ (03-1954.03.11.mp3)

၀၀၀၄   

ေ၀ဒနာကုိ ေသမင္းဥပမာျပတရားေတာ္ (အရိႏၵမႏွင့္ေသာကန)(04-1954.03.12.mp3)

၀၀၀၅   

ေ၀ဒနာရွင္းတရားေတာ္ (ရာဓသုတ္) (05_-13_3_54.mp3)

၀၀၀၆   

ဒိ႒ိျဖဳတ္၊ သုညတ တရားေတာ္ (06-1954.03.16.mp3)

၀၀၀၇   

မာလုက်ပုတၱတ ဥပမာျပတရားေတာ္ (07-1954.03.17.mp3)

၀၀၀၈   

သတၱ၀ါတုိ႔လားရာလမ္းကုိျပ၍နိဗၺာန္သုိ႔ ညႊန္ျပတရားေတာ္ (08-1954.03.18.mp3)

၀၀၀၉   

ေ၀ဒနာေလာကဆုံးလွ်င္ ဒုကၡအဆုံးေရာက္မည့္တရားေတာ္ (7/09-1954.03.19.mp3)

၀၀၁၀   

ေ၀ဒနာေခၚရာကုိ ျဖစ္ပ်က္႐ႈရန္တရားေတာ္ (10-1954.03.20.mp3)မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ နတ္မင္းႀကီးေတြဆုံခန္း
http://ifile.it/hna5cwq/sound_3.mp3

http://ifile.it/qv6na0r/02-aloatpay-30min.mp3

 

http://ifile.it/2helquf/03-aloatpay-15min.mp3

 

http://ifile.it/ihwl8de/05-aloatpay-korea.mp3


ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဥဳးဇဠိလ

 

၁၀၁   

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္

၁၀၂   

အႏၱယ္ရာယ္ကင္းပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္

၁၀၃   

မေပးေပး ေပးေပး

၁၀၄   

သူခုိးစုံတြဲ ေသဆုံးပဲြ

၁၀၅   

ဒါနကုိဖ်က္ ဗိမၼာန္ပ်က္

၁၀၆   

ဗုဒၶဂုဏ္ေရာင္ဘီးလူးေ႐ွာင္


မုိးညွင္းသိဂၤ ီေက်ာင္းတုိက္

ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္  အ႐ွင္ေဇယ်ပ႑ိတ

၀၁

အ၀ိဇၨာႏွင္၀ိဇၨာအေၾကာင္း၊ အသိမွန္မွအက်င့္မွန္သည္

 

၀၂

အခ်ိန္ပုိင္လူမုိက္၊ အခ်ိန္ပုိင္းပညာရွိ

၀၃

အဆင္မေျပဘူးဆုိတာ

၀၄

အက်ဳိးနဲ႔အေၾကာင္း အက်ဳိးမလာေအာင္အေၾကာင္းသတ္နည္း


သီတဂူဆရာေတာ္
 

 

၀၀၁     

ဓမၼစၾကာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္

၀၀၂     

ပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္ ပါဠိအနက္

၀၀၃     

ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ အေနကဇာတင္ဆရာေတာ္

၀၀၄     

ဗဟုဒီတရသတၱာန္

၀၀၅     

ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၱန္ေအာင္စႀကၤာ

အ႐ွင္စႏၵာသိရီ(ကမၼာစရိယ)ျပည္တြင္းျပည္ပသာသနာျပဳနယ္လွည့္ဓမၼကထိက

ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

စီဒိအမွတ္ (၁၀)

(၁)       

သိေအာင္လုပ္ပါတရားေတာ္

(၂) သံသရာ ခရီးသြားရထား

http://myfreefilehosting.com/f/c8f01d9b45_3.14MB

(၃)ေရာဟိနီမင္းသမီး (ေက်ာင္းအလွဴေတာ္)

(၄)        အမွားပယ္ေဖ်ာက္ နိဗၺာန္ေရာက္တရားေတာ္

http://myfreefilehosting.com/f/cf0f21cf49_3.54MB

        Here is a link for your reference:

(၅)ကုိယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႔ (နကုလပိတုသုတၱန္)

(၆)သပ္ (၄) ပါးတရားေတာ္(စကၠသုတၱန္)

http://myfreefilehosting.com/f/7886517920_3.55MB


မဂၤလာတုိက္ဆရာေတာ္

ဥဳးသုမဂၤလ

၄၉၅ အလွည္႔ (၁-၁-၂၀၀၉)

၄၉၆                 

ေၾသာ္ - ဓမၼကထိက (၂-၁-၂၀၀၉)

၄၉၇                   

လွပါတယ္ေမရယ္ (၃-၁-၂၀၀၉) 

၄၉၈                    

အားကုိးမလဲြေစနဲ႔ (၄-၁-၂၀၀၉)

၀၀၁     

ခႏၶငါးပါးသူတတ္ေယာက်ၤား

၀၀၂     

အႏုရာဓဥပမာျပ ဒိဌိျဖဳတ္

၀၀၃     

မဟာတဏွာသခၤါရ သုတ္

၀၀၄     

ေသနည္းသင္တရားေတာ္

၀၀၅     

ယမတရဟန္းဥပမာျပ

၀၀၆     

သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ - ၁

၀၀၇     

သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ - ၂

၀၀၈     

သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ - ၃

၀၀၉     

သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ - ၄

၀၁၀     

သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ - ၅
၄၀၀     

၀ါဒႏွင့္သဘာ၀-၁ /9d6ee99a

၄၀၁     

၀ါဒႏွင့္သဘာ၀-၂ /b36d47d6

၄၀၂     

၀ါဒႏွင့္သဘာ၀-၃ /f8e676fa

၄၀၃     

အခြင္သာခုိက္ႀကဳိးစားလုိက္

၄၀၄     

ကုိယ္စားရိတ္ကုိယ္စား

၄၀၅     

ဘယ္ေတာ့ၿပီးမလဲဥဳးအာဒိစၥရံသီ

 

၀၀၁     

အလြတ္သင္အေျချပဳ ၀ိပႆာနာ သင္တန္း - ၁

၀၀၂     

အလြတ္သင္အေျချပဳ ၀ိပႆာနာ သင္တန္း - ၂ /b104caf3

၀၀၃     

အလြတ္သင္အေျချပဳ ၀ိပႆာနာ သင္တန္း - ၃ /261ecaf1

၀၀၄     

အလြတ္သင္အေျချပဳ ၀ိပႆာနာ သင္တန္း - ၄ /f1759780

၀၀၅(က)           

အလြတ္သင္အေျချပဳ ၀ိပႆာနာ သင္တန္း - ၅


ဘဒၵႏၱေကာသလ

အ႐ွင္ဇ၀န
 

အ႐ွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္) ေ႐ႊျပည္သာ ေဟာၾကားေတာ္မႈအပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား MP3

၀၂။      

မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ  

၀၃။      

မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္  

၀၄။        

ကုသုိလ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းရင္း  

၀၅။        

လူ (၄) မ်ဳိး  

၀၆။      

အသာစံျခင္းႏွင့္ အနာခံျခင္း  

၀၇။        

အပါယ္ၾသဃဆဲြခ်မည့္သူ  

၀၈။        

အားကုိးရာအမွန္   

၀၉။      

ကုိယ္အ႐ႈံးေပးမွ ႐ႈံးတာပါ

၁၀။      

ဓမၼအေမြ


အရွင္ေဇယ်ပ႑ိတ

ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ

 

ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား


ပါရမီ(၁၀) ပါးတရားေတာ္ေတြပါ (USA)
၁။
ဒါနပါရမီတရားေတာ္္
၂။
သီလပါရမီတရားေတာ္္
၃။
ေနကၡမပါရမီတရားေတာ္
၄။
ပညာပါရမီတရားေတာ္
၅။
၀ီရိယပါရမီတရားေတာ္
၆။
ခႏၱီပါရမီတရားေတာ္
၇။
သစၥာပါရမီတရားေတာ္
၈။
အဓိ႒ာနပါရမီတရားေတာ္
၉။
ေမတၱာပါရမီတရားေတာ္
၁၀။
ဥေပကၡာတရားေတာ္
၁၁။
ပါရမီႏွင့္မဂၢင္တရားေတာ္
၁၂။
၀ိပႆနာ အေမးအေျဖ--- ၁ USA
၁၃။
၀ိပႆနာ အေမးအေျဖ--- ၂ USA
၁၄။
၀ိပႆနာ အေမးအေျဖ--- ၃ USA
၁၅။
၀ိပႆနာ အေမးအေျဖ--- ၄ USAဦးေဇာတိက

http://ifile.it/w4opqad/n__waranatayardaw.mp3


http://ifile.it/2j45pco/pinpanhmuyawtnelsayyan.mp3


http://ifile.it/bfgql2n/pyitsotepanhmarht__tineth__parsay.mp3


ဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား

http://ifile.it/oei798t/1-tayer_nar.mp3

http://ifile.it/9y5fx82/2-akhyo_kyi_hla_myat_darna.mp3

http://ifile.it/blfwjv9/3-_thamar_dhithi_tayer.mp3

 
ပခုကၠဴ ၀ိပႆနာသင္တန္းနည္းျပဆရာႀကီးဦးၾကင္ေ႐ႊ

ပဓါန (၄) မ်ဳိး တရားေတာ္

ပဓါန (၄) မ်ဳိး တရားေတာ္ (၁)

 ပဓါန (၄) မ်ဳိး တရားေတာ္ (၁)

 

http://ifile.it/hvju2it/001.mp3

 

ပဓါန (၄) မ်ဳိး တရားေတာ္ (၂)

 

http://ifile.it/hyxrb9n/002.mp3

 

ပဓါန (၄) မ်ဳိး တရားေတာ္ (၃)

 

http://ifile.it/jzd43ba/003.mp3

 

ပဓါန (၄) မ်ဳိး တရားေတာ္ (၄)

 

http://ifile.it/j2hso9d/004.mp3

 
ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္
 
  Today, there have been 2 visitors (10 hits) on this page! ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးကုိ ကူးယူႏုိင္ၾကပါသည္  
 
ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးကုိ ကူးယူႏုိင္ၾကပါသည္ This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free