ဓမၼေဟ၀န္
  ဂါထာေတာ္ျမတ္မ်ား
 


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ(ဓမၼေစတီ)၏

ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ဘုရားရွိခိုး

နေမာ ၀ိဘဇၨ၀ါဒိေနာ မဟာကာရုဏိကႆ

 

မဟာကာရုဏိကႆ- ၾကီးက်ယ္မ်ားျပား ကရုဏာတရားကို၊ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႔အေပၚ၌ ထားေတာ္မူေပထေသာ၊ မဟာကာ ရုဏိကႆ- ေအာက္သံသရာသကၠာယ၊  အထက္္သံသရာသကၠာယဟု ဆိုအပ္ေသာသကၠာယႏွစ္ဌာနသို႔၊ မက်မေရာက္ရေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ကယ္တင္ မဟာကရုဏာရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ၊ မဟာကာရုဏိကႆ- ဒုဂၢတိဘံု၌ခံစားရမည့္ ဒုကၡသစၥာ၊ သုဂတိဘံု၌ ခံစားရမည့္ ဒုကၡသစၥာ၊ ဤသစၥာတရားတို႔ကို မခံစားၾကရေအာင္၊ ေစာင့္ေရွာက္ကယ္တင္ မဟာကရုဏာရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ၊ ၀ိဘဇၨ၀ါဒိေနာ- ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားကာ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ရွိေတာ္မူေသာ၊ ၀ိဘဇၨ၀ါဒိေနာ- ဤကား သႆတ လမ္းစဥ္၊ ဤကား ဥေစၧဒလမ္းစဥ္ဟူ၍၊ အယုတ္တရားႏွစ္ပါးတို႔ကိုေရွာင္ရွားကာ၊ မဇၥ်ိမပဋိဒါ အက်င့္ျမတ္လမ္းစဥ္ကိုသာလွ်င္ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားကာ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ရွိေတာ္မူေသာ၊ ၀ိဘဇၨ၀ါဒိေနာ- ဤကားပယ္သတ္ရမည့္ အေၾကာင္းတရား၊ ဤကားသိရံုသာ သိရမည့္ အက်ိဳးတရားဟူ၍၊ ပယ္ရမည့္ ပဟာတဗၺခႏၶာ၊ သိရမည့္ ပရိိဥာတဗၺခႏၶာတို႔ကို၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားကာ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ ရွိေတာ္မူေသာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶႆ- သစၥာေလးတန္ ဓမၼမွန္ကို ဆရာမကူသယမၻဴဥာဏ္ျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပည့္စံုစြာ သိျမင္ေတာ္မူၿပီး ထေသာ၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္္ျပည့္စံုစြာ သိျမင္ေတာ္မူၿပီးသည့္အေလ်ာက္၊ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႔ကို ကို္ယ္ေတာ္ႏွင့္မျခား တစ္မူအလားတူ သာလွ်င္၊ သိျမင္ေတာ္မူေစတတ္ေသာ သဗၺညဳတဥာဏပိုင္ရွင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးအား၊ နေမာ- ဦးေခါင္းညႊတ္က်ိဳး လက္စံုမိုး ၍၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့လိုက္ရျခင္းသည္၊ အတၳဳ- စင္စစ္မေသြျဖစ္ပါေစသတည္း။

 

(သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု)

ဓမၼဒါနျပဳသည္။

http://myatbuddha2.blogspot.com/

သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ႀကီး

သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ၊
ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက၊
ပဥၥႆတ သဟႆာနိ၊
နမာမိ သိရသာမဟံ။
အပၸကာ ဝါဠဳကာ ဂဂၤါ၊
အနႏၱာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ၊
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊
အာဒေရန နမာမဟံ။
နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊
ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ၊
အေနက အႏၱရာယာပိ၊
ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။

ျမန္မာအနက္အဓိပၸာယ္

အ႒ဝီသဥၥ - သံုးပါးဘဝ သံုးေလာကတြင္ ဥာဏ္ေရာင္ဖိတ္ ေအာင္ဗိတ္သိပ္ႏွင့္ (၂)ႀကိတ္ (၈)ဆူ ကုန္ေသာ၊
သမၺဳေဒၶစ - တန္ေဆာင္ပမာ ဥာဏ္ေရာင္ဝါျဖင့္ သစၥါပြင့္လင္း တရားမင္းတို႔ကို၎၊ (တရားမင္း = တရားေဟာၾကားေသာမင္း- ျမတ္စြာဘုရားရွင္အေပါင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။)

ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက၊ - နိဗၺာန္ကိန္းေအာင္း စက္ေမြ႔ေလ်ာင္းသည္႔ (၁)ေသာင္း (၂) ေထာင္ကုန္ေသာ
သမၺဳေဒၶစ - လေရာင္ပမာ ဥာဏ္ေရာင္ဝါျဖင့္ သစၥါဝင္းေျပာင္ ျမတ္ဘုန္းေခါင္တို႔ကို၎၊ (ျမတ္ဘုန္းေခါင္ = ျမတ္စြာဘုရားရွင္အေပါင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။)

ပဥၥႆတ သဟႆာနိ၊ - ေသာင္းထိုက္စႀကၤာဝဠာ ဂုဏ္ဝါေက်ာ္ဟိန္း (၅)သိန္းကုန္ေသာ
သမၺဳေဒၶစ - ေနေရာင္ပမာ ဥာဏ္ေရာင္ဝါျဖင့္ သစၥါလင္းထိန္ ျမတ္မုနိန္တို႔ကို၎၊ ( ။ ......... ။ )

အပၸကာ ဝါဠဳကာ ဂဂၤါ၊ - ဂဂၤါျမစ္ထဲ ေငြေသာင္သဲကို နည္းေစထေသာ
အနႏၱာ - သခ်ၤာဂဏန္း ေရတြက္မွန္းလဲ ဆံုးခန္းတိုင္ေျမာက္ မေရာက္ႏိုင္ထေသာ
နိဗၺဳတာ - ဂုဏ္ဇာတ္သိမ္း၍ ၿငိမ္းေအးေတာ္မူၿပီးထေသာ
ဇိနာစ - ေႏွာင့္ယွက္ဖန္လာ မာရ္ငါးျဖာကို အရိယာမဂ္ ဘုန္းေရာင္စက္ျဖင့္ ခ်ိဳးဖ်က္လြယ္ကူ ေအာင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္အေပါင္းတို႔ကို၎၊
အဟံ - အကၽြႏု္ပ္သည္
သိရသာ - ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္
နမာမိ - ရွစ္ခိုးပါ၏ ။

ေတသံ - ထိုဂဂၤါဝါလု အမာျပဳလည္း ႏိုင္းတုမရ ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ႏွင့္တကြ (၅)သိန္း (၁)ေသာင္း (၂)ေထာင္ - (၂)ႀကိတ္ (၈)ဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏
ဓမၼဥၥ - တရားေတာ္ျမတ္ကို၎၊
သံဃဥၥ - တပည္႔သား သံဃာေတာ္ျမတ္ကို၎၊
အာဒေရန - ႐ိုေသစြာ၊
အဟံ - အကၽြႏု္ပ္သည္
နမာမိ - ရွစ္ခိုးပါ၏ ။

နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊ - ဤသို႔ ရွစ္ခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမွာ္မာန္ေလ်ာ့ ကေတာ့ရေသာ ပနာမ ကုသိုလ္ကံ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္
သေဗၺ - ခတ္သိမ္းကုန္ေသာ
ဥပဒၵေဝ - ေဘးရန္ ဥပဒ္တို႔ကို
ဟိတြာ - ပါယ္ျဖတ္၍
အေနက အႏၱရာယာပိ၊ - တစ္ပါးမက မ်ားစြာကုန္ေသာ အႏၱရာယ္တို႔သည္လည္း
အေသသေတာ - အၾကြင္းအႀကံမရွိေသာအားျဖင့္
ဝိနႆႏၱဳ - ေျပာက္ပ်က္ေစကုန္သတည္း။

ဟိန္းဓမၼဒါနၿပဳသည္

 

နေမာေတ ဂါထာေတာ္ႀကီး

 

နေမာ ေတ ဗုဒၶ၀ိ ရတၳဳ ၊ ၀ိပၸမုေတၱာသိ သဗၺဓိ၊
နေမာ ေတ ဗုဒၶဝိ ရတ္ထု၊ ဝိပ္ပမုတ္ေတာသိ သဗ္ဗဓိ
သမၺာ ဓပၸ႗ိေႏၷာသၼီ ၊ တႆ ေမ သရဏံ ဘ၀၊
သမ္ဗာဓပ္ ပတိပန္ေနာသမီ ံ တတ္သ ေမ သရဏံ ဘဝ ။

အဓိပၸာယ္

ရဲရင့္တည္ၾကည္ ဇာနည္မည္ေသာ ႀကီးမားေသာလံု႔လရွိေတာ္မူေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားအား နေမာ ရွစ္ခိုးျခင္းျဖစ္ပါေစ။
ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ ခတ္သိမ္းလံုးစံု က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူသည္ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။သံသယာ ဝဲဂရက္မွ ဖယ္ထြက္လို၍ ႀကံေတြးရည္ေမွ်ာ္ တပည္႔ေတာ္သည္ က်ဥ္းေျမာင္းၾကပ္တည္း လြန္ဆင္းရဲသည္႔ ဝဲေၾသာဂ ေရစုန္၌ နစ္ျမွဳပ္၍ ေနရပါသည္။သံသရာေဘာင္အတြင္းမွ လြတ္ကင္းရာေမွ်ာ္ ထိုဘုရားတပည္႔ေတာ္အား စဥ္းကပ္လွဲေလွ်ာင္း၊ပုန္းေအာင္း၊ မွီတြယ္ ကိုးကြယ္ရာသည္ ျဖစ္ေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။

ဟိန္းဓမၼဒါနၿပဳသည္

ခရီးသြားအႏၲရာယ္ကင္းဂါထာေတာ္

ကတာ ေမ ရကၡာ ၊
ကတံ ေမ ပရိတၱံ ။
ပဋိကၠမႏၲဳ ဘူတာနိ ၊
ေသာဟံ နေမာ ဘဂ၀ေတာ ။
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳေဒၶါနံ ။

အဓိပၸာယ္
ငါသည္ အေစာင္႔ခ်အပ္ၿပီ ။
ငါသည္ ပရိတ္အကာအကြယ္ၿပဳအပ္ၿပီး အႏၲရာယ္ၿပဳမည္႔ သတၱ၀ါေတြ ေနာက္ဆုတ္
ၾကပါေလာ႔ ။
ငါသည္ ေဂါတမဘုရားရွင္အား ရွစ္ခိုးပါ၏ ။
၀ီပႆီဘုရား ၊ သိခီဘုရား ။
ကကုသန္ဘုရား ၊ ေကာဏဂံုဘုရား ။
ကုႆပန္ဘုရား ၊ ေဂါတမဘုရား ၊ အရိေမတၱယ်ဘုရား ။
ဟူေသာ ( ၇ ) ဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔အား ရွစ္ခိုးပါ၏ ။

ရြတ္ဆိုရၿခင္း၏ အက်ိဳး

ဤဂါထာေတာ္သည္ ခႏၶသုတ္ေတာ္မွလာသည္ ။ ဤဂါထာေတာ္ကို အၿမဲရြတ္ဖတ္
ပူေဇာ္ပါက မည္သည္႔အႏၲရယ္မွ မေတြ႔ႏိုင္ ။ အထူးသၿဖင္႔ ခရီးသြားခါနီးတြင္ ရြတ္၍
သြားမည္႔လမ္းေနရာအရပ္ကို ေမတၱာပို႔ပါ ။ အမ်ွေ၀ပါ ။ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ကိုယ္႔
စိတ္တိုင္းက် ခ်မ္းသာစြာ သြားရပါမည္ ။

ဟိန္းဓမၼဒါနၿပဳသည္

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ

၁။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ
အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အရဟႏံ ၱသရဏံ ဂစာၦမိ
အရဟႏံ ၱ သိရသာ နမာမိ
ပထေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ။

၂။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ
သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ
ဒုတိေယာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ။

၃။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစာၦမိ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ
တတိေယာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ။

၄။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ
သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သုဂတံ သရဏံ ဂစာၦမိ
သုဂတံ သိရသာ နမာမိ
စတုေတၳာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ ။

၅။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ
ေလာက၀ိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ေလာက၀ိဒံု သရဏံ ဂစာၦမိ
ေလာက၀ိဒံု သိရသာ နမာမိ
ပဥၥေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ ။

၆။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အႏုတၱရံ ပုရိသဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစာၦမိ
အႏုတၱရံ ပုရိသဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ
ဆဌေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ။

၇။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သတၳာရံေဒ၀ မႏုႆာနံ သရဏံ ဂစာၦမိ
သတၳာရံေဒ၀ မႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ
သတၱေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ။

၈။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ
ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ
ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ
အဌေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ ။

၉။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ႏံ ၱ သရဏံ ဂစာၦမိ
ဘဂ၀ႏံ ၱ သိရသာ နမာမိ
န၀ေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ ။

၁၀။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ
ေလာက၀ိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ေလာက၀ိဒံု သရဏံ ဂစာၦမိ
ေလာက၀ိဒံု သိရသာ နမာမိ
ပဥၥေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ ။

၁၁။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ
သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သုဂတံ သရဏံ ဂစာၦမိ
သုဂတံ သိရသာ နမာမိ
စတုေတၳာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ ။

၁၂။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အႏုတၱရံ ပုရိသဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစာၦမိ
အႏုတၱရံ ပုရိသဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ
ဆဌေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ။

၁၃။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစာၦမိ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ
တတိေယာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ။

၁၄။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သတၳာရံေဒ၀ မႏုႆာနံ သရဏံ ဂစာၦမိ
သတၳာရံေဒ၀ မႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ
သတၱေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ။

၁၅။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ
သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ
ဒုတိေယာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ။

၁၆။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ
ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ
ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ
အဌေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ ။

၁၇။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ
အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အရဟႏံ ၱသရဏံ ဂစာၦမိ
အရဟႏံ ၱ သိရသာ နမာမိ
ပထေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ။

၁၈။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ႏံ ၱ သရဏံ ဂစာၦမိ
ဘဂ၀ႏံ ၱ သိရသာ နမာမိ
န၀ေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ ။

ဟိန္းဓမၼဒါနၿပဳသည္

စက္ႀကီး (၁၃)ပါး ဂါထာ ပါဠိေတာ္

ေၾသာင္း - တစ္ရာ႔ရွစ္ကြက္ ဗုဒၶစက္။
တစ္ဆယ္႔ေလးခ်က္ ဓမၼစက္။
တစ္ဆယ္႔ရွစ္ခ်က္ သံဃာ႔စက္။
လေရာင္းဝင္းလ်က္ ရွင္ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာစက္။
ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဦး ျမင္႔ေခါင္က်ဴးလ်က္ မိဘစက္။
ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးသိလ်က္ ဆရာ႔စက္။
ျဗဟၼစိုရ္လက္နက္ ျဗဟၼာ႔စက္။
မိုးႀကိဳးလက္နက္ သိၾကားစက္။
ေလာင္မီးက်လ်က္ နတ္တို႔စက္။
ဘြဲ႔ျဖဴလက္နက္ ဘီလူးစက္။
ေတာင္ဟုန္းျပင္းလ်က္ ဂဠဳန္မင္းစက္။
အာခံတြင္းက ဝင္းဝင္းေတာက္လ်က္ နဂါးစက္။
သံုးေထာင္သခၤ်ာေဟဝႏၲာ အာဏာစိုးလ်က္ သီဟစက္။
စက္ႀကီးတစ္ဆယ္႔သံုးပါး၊ ရြတ္သံၾကားက ေဘးမ်ားျမင္မႈ၊
မေကာင္းစုတို႔၊ ေဝးကၾကဥ္ေရွာင္၊ ေအာင္ေစတတ္သည္။
ျမတ္သည္႔ဆရာ ပညာတည္း။
ေၾသာင္း - နေမာ ဗုဒၶါ ႏုဘာေဝန၊
ေၾသာင္း - နေမာ ဓမၼာ ႏုဘာေဝန၊
ေၾသာင္း - နေမာ သံဃာ ႏုဘာေဝန၊
ေၾသာင္း - ဒူေရ ဒူေရ၊ သြား ဟံု ဟံု။

စက္ႀကီး (၁၃)ပါး ဂါထာမႏၲန္ေတာ္ ရြတ္ဆိုရျခင္းအက်ိဳး

စက္ႀကီး (၁၃)ပါး ဂါထာမႏၲန္ေတာ္ကို ေန႔စဥ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔အိမ္၌ က်က္သေရမဂၤလာ တိုးတက္ ပြားမ်ားေစပါသည္။ က်ေရာက္ဆဲ၊ က်ေရာက္လတၱံ႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားလည္း ကင္းေဝးေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမိ၊ အဘ၊ ဆရာသမား စေသာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူတို႔ႏွင္႔ မကြဲမကြာ အတူတကြ ေနထိုင္ရေသာ အက်ိဳးတို႔ကိုလည္း ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ဤဂါထာမႏၲန္ေတာ္ကို ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလယာဥ္ခရီးလမ္းတို႔ သြားလာရာ၌ အထူးသတိျပဳကာ တေလးတစား ရြတ္ဆိုပြားမ်ားသင္႔ပါသည္။ ယင္းဂါထာမႏၲန္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားၿပီးေသာအခါ မိမိကိုယ္ေစာင္႔နတ္ အပါအဝင္ နတ္တို႔အား အမွ်ေပးေဝပါ။ လမ္းခရီး၌ အႏၲရာယ္ တစ္စံုတစ္ခု ႀကံဳလာသည့္တိုင္ ၎နတ္တို႔က မိမိအား ေက်းဇူးတင္ေသာအားျဖင္႔ တံု႔ျပန္ကူညီၾကလိမ္႔မည္။ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ ဆိုသည့္ သေဘာကို စဥ္းစား ဆင္ျခင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

Posted by အဲလာ

 

ခုႏွစ္ေန႔ဘုရားရွိခုိး

(၁)သေႏၶယူေတာ္မူေသာေန႔
ၾကာသာပေတးေန႔

သုံးလူ႔ရွင္ပင္၊ ကၽြန္းထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္
စၾကာ၀ဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႕၊ ညီညာရုံးစု၊
ေတာင္းပန္မူေၾကာင့္၊ ရတုနဂိုရ္၊ ရႊန္းရႊန္းစိုသည္
“ဝါဆိုလျပည္႕ ၾကြက္မင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ႕ၾကည္ျဖဴ
သေႏၶ ယူသည္” နတ္, လူ ၿငိမ္းဖို႔ကိန္းပါကို…။

(၂) ဖြားေတာ္မူေသာေန႔
ေသာၾကာေန႔

သေႏၶယူကာ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊
“မဟာ သကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ္ရွစ္ၾကံဳ၊ ကဆုန္လျပည္႕
ေသာၾကာေန႔၀ယ္” ခ်မ္းေျမ႕စုံစီ၊ လုဗၺနီ ၌မဟီလွူိက္ဆူ၊
“ဖြားေတာ္မူ”သည္ ၊ နတ္လူေအာင္မွ်ဳိ႕လမ္းပါကို…..။

(၃)ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔
တနလၤာေန႕

ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္
ပ်ဳိျမစ္ႏုနယ္၌၊ သုံးသြယ္ေရႊနန္း သိမ္းျမန္းၿပိးလစ္၊
ဆယ္သုံးႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊
“ရြယ္မူႏုၿဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ္ကိုး၀ယ္” ေလးမ်ဳိးနိမိတ္၊
နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ၿငိဳ၊ သံေ၀ပိုက၊
“၀ါဆိုလျပည့္ က်ားမင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ႕ရဂုံ
ေတာ္ရပ္လွႈံသည္” စုံၿမိဳင္ပင္ရိပ္ခမ္းမွာကို……။

(၄) ဘုရားျဖစ္ေသာေန႔
ဗုဒၶဟူးေန႔

ေတာရပ္ ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ ေပ်ာ္၍၊
ခါေတာ္တစ္ဖုံ၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက၊ “ကဆုန္လျပည့္၊
ဆင္မင္းေန႔၀ယ္” ေျမ႕ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊
ေရႊေညာင္ေတာ္ႀကိး ဗိတာန္ ထိးႏွင့္၊ မၿငိးၾကည္
ျဖဴေနေတာ္မူလ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းကို
အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္ကာ၊
ထြန္းေတာက္ ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုး ေက်ာ္သည္၊
သုံးေဖာ္လူတို႔ ၿငမ္းပါကို….။

(၅)ဓမၼစႀကၤာေဟာေတာ္မူေသာေန႕
စေနေန႔

ဘုရားျဖစ္ကာ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေရႊဖ၀ါးျဖန္႔ခ်ီ
သြား၍၊ ငါးပါး၀ဂၢီစုံအညိႏွင့္ မဟီတစ္ေသာင္း
တိုက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာ
အား“၀ါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔၀ယ္၊ ေႂကြ႕ေႂကြ႕
လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို” မိန္႔ႁမြတ္ေထြျပား၊
ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ တရားနတ္စည္ရႊမ္းတယ္ကို….။

(၆)ပရိနိဗၺာန္
အဂၤ ါေန႔

တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရႊမ္းလည္က၊
သုံးမည္ဘုံသိုက္ တစ္ေသာင္းထိုက္၀ယ္၊
ကၽြတ္ထိုက္သသူ နတ္လူျဗဟၼာ၊
သတၱ၀ါကို ေခမာ ေသာင္သို႕
ေဖာင္ကူးတို႕ျဖင္႕ ေဆာင္ပို႕ၿပီးကာ၊
“၀ါေလးဆယ့္ငါး သက္ကား႐ွစ္ဆယ္”
စံုျပည့္ႂကြယ္က ရာေလးဆယ္ရွစ္(၁၄၈)၊
သကၠရာဇ္၀ယ္၊ နယ္မလႅာတိုင္း၊
စံႏိုင္းမယုတ္ ကုႆိႏၷာ႐ုံ အင္ၾကင္းစုံ၌
“ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔၀ယ္”
ခ်မ္းေျမ႕နိဗၺဴ စံေတာ္မူသည္၊
၀ွန္းဆူေသာင္းလုံးေက်ာ္တယ္ကို….။

(၇)ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းေသာေန႔
တနဂၤေႏြေန႔

နဗၺဴစံၿပီး၊ ႐ႈမအီသာ၊ သိဂၤ ိ ေ႐ႊေလွာ္၊
ေလာင္းေတာ္ကို “ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္
ၾကဳံ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔၀ယ္” ခိုးေငြ႕မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတ
ေဇာလွ်ံတက္ ေကာ္ေရာ္၊ မိးပူေဇာ္သည္၊
ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ႂကြင္းတယ္ကိုး…။

ဗုဒၶဘာသာတုိင္းသိသင္႔ေသာ ဘုရားရွိခုိး

ၾသကာသ ၊ ၾသကာသ ၊ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ ၊ တစ္ၾကိမ္ ၊ႏွစ္ၾကိမ္ ၊သံုးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ ၊ တရားရတနာ ၊သံဃာရတနာ ၊ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား ။ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး ၊ ဗ်ႆနတရား ငါးပါး တို႕မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ နိဗၺါန္ခ်မ္းသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏အရွင္ဘုရား။

အနက္ ။ ။ ၾသကာသ ၾသကာသ ၊ၾသကာသ - ရွိခိုးပါရေစ အခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ (၃) ၾကိမ္ ။ ကာယကံ ၊၀စီကံ ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပေစျခင္းအက်ိဳးငွာ - ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳမူျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ ကာယအမူ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ ၀စီအမႈ ၊ စိတ္ျဖင့္ၾကံစည္ျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ မေနာအမႈ စသည့္ ထိုကံသံုးပါးတြင္ တစ္ပါးပါး ေသာ ကံတို႕ျဖင့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၌လည္းေကာင္း ၊ ဆရာသမား မိဘ ဘိုးဘြား အစရွိေသာ လူၾကီးသူမမ်ား၌ လည္းေကာင္း ျပစ္မွားမိခဲ့လွ်င္ ကင္းရွင္းေျပေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ ၊ ပထမ ၊ဒုတိယ ၊တတိယ ၊ တစ္ၾကိမ္ ၊ႏွစ္ၾကိမ္ ၊သံုးၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ - ပထမက ဒုတိယ ၊ ဒုတိယက တတိယ ၊ တစ္ၾကိမ္က ႏွစ္ၾကိမ္ ၊ ႏွစ္ၾကိမ္က သံုးၾကိမ္တိုင္ေအာင္ ဘုရားရတနာ ၊ တရားရတနာ ၊ သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ၊ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွွင္ ဘုရား ။ ဟိတ္ဟန္မျပ မာန္မာန ေလ်ာ့ခ်၍ ၾကည့္ရႈဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ - ဤကန္ေတာ့ရေသာ ကုလိုလ္အက်ိဳးအား အစြမ္းေၾကာင့္ ၊ အပါယ္ေလးပါး - (၁) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မ်ားစြာျပဳခြင့္မရၾကေသာ ငရဲၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (က) အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသမွ်တစ္ခါတည္း ေသေၾကေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘဲ ထပ္ခါထပ္ခါ အသက္ရွင္လွ်က္ ငရဲထိန္းတို႕၏ ခုတ္ျဖတ္မႈကိုသာ ျပင္းစြာခံၾကရရွာေသာ သိဥၥိဳးငရဲ ၊ (ခ) ငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္းတို႕က သားေကာင္ကို ေခြးေတြ လိုက္သလို အတင္းလိုက္ၾကျပီး ေမာဟိုက္သြားသည့္အခါ သစ္တံုးၾကီးကို သစ္ေရြသမားတို႕က ခုတ္ေရြၾကသကဲ့သို႕ က်က်နန မ်ဥ္းၾကိဳးခ်၍ ပက္လက္တစ္မ်ိဳး ၊ ေမွာက္လ်က္တစ္မ်ိဳး ၊ ၀ဲယာတစ္မ်ိဳး ၊ ေရွ႕ေနာက္တစ္မ်ိဳး အားျဖင့္ အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသ၍ လြတ္ခြင့္မရႏိုင္ၾက ဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးခုတ္ေရြခံၾကရသည့္ ကာဠသုတ္ငရဲ ၊ (ဂ) ေအာက္ေျမအျပင္မွာ မီးလ်ံေတြထလွ်က္ အထု (၉) ယူဇနာရွိေသာ သံေျမျပင္ၾကီးျဖစ္၌ ငရဲသားတို႕ဟာ ထန္းပင္ငုတ္ေလးေတြစိုက္ထားသလို ခါးထိေအာင္စိုက္ထားျခင္းခံရျပီး အေရွ႕အရပ္မွ လာေသာ သံေတာင္ၾကီးက စားမည္၀ါးမည္ဆိုေနသလို တဒိန္းဒိန္း တၿခိမ္းၿခိမ္းျမည္ဟီးလ်က္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာ အေနာက္အရပ္သို႕ သြားျပီး ၊ ေနာက္ေတာင္အရပ္မွ သံေတာင္ၾကီးက ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာေျမာက္အရပ္သို႕သြားျပီးလွ်င္ အေနာက္အရပ္သို႕ ေရာက္ၿပီးေသာ သံေတာင္ၾကီးကလည္း အေရွ႕အရပ္သို႕ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာျပန္၍လာျခင္းျဖင္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွသံေတာင္ေတြ သန္းဥတုတ္သလို ဖိႏွိပ္ၾကိတ္ေခ်ေသာ္လည္း အကုသိုလ္ကံ မကုန္သမွ်ငုတ္စုစု ေပၚထြက္လ်က္ ဆက္ကာဆက္ကာ အၾကိတ္ခံရရွာေသာ သံဃာတငရဲ ၊ (ဃ) မိးေတာက္တို႕သည္ တ၀ုန္းး၀ုန္း့ ထလ်က္ ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတို႕၏ ဒြါရ (၉) ေပါက္မွ အတင္း၀င္ေရာက္ေလာင္ကၽြမ္းသျဖင့္ အလြန္အားငယ္စြာ တစာစာေအာ္ၾကရရွာျပီး ျပင္းစြာငိုေၾကြးျခင္းျဖင့္ မီးေတာကမီးလွ်ံ အေလာင္ခံေနၾကရေသ ေရာရုာ၀ငရဲ ၊ (င) မီးခိုးတို႔တစ္ငရဲလံုးဖံုး
လြမ္းေနျပီး ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတို႕ကို မီးခိုးတို႕ကအတြင္းအျပင္ အတင္း၀င္၍ ႏွဴးႏွပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ငရဲသူ ငရဲသားတို႕မွာ ဘာမွနတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပဲ သနားစဖြယ္ အားငယ္စြာ ေအာ္ေနၾကရရွာေသာ မဟာေရာရု၀ငရဲ ၊ (စ) ငရဲသို႕က်ေရာက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို ထန္းလံုးေလာက္ၾကီးမား၍ မီးလွ်ံထေသာ သံတံက်င္၌ မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ စိုက္ထားျပီးလွ်င္ ထိုသံတံမွ ထြက္ေသာ မီးလွ်ံတို႕က အျမဲပူေလာင္ေစတတ္ေသာ တာပနငရဲ ၊ (ဆ) မီးလွ်ံထေနေသာ သံေတာင္ၾကီးႏွင့္ ထိုသံေတာင္၏ေအာက္ေျခ၌ သံတံက်င္ေတြစိုက္ထူထားျပီး ငရဲသူငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္းတို႕က သံေတာင္ေပၚသို႕ မတက္တက္ေအာင္ ရိုက္ႏွက္၍ တင္ၾကျပီး သံေေတာင္ေပၚသို႕ေရာက္ေသာအခါ ကံၾကမၼာအေလ်ာက္ ေလမုန္တိုင္းေပၚေပါက္၍ ထိုေလမုန္တိုင္းက ေတာင္ေျခ၌ရွိေသာ တံက်င္ေပၚေရာက္ေအာင္ တိုက္လႊင့္ခ်လိုက္သျဖင့္ တံက်င္အဖ်ား၌ ကား
ခနဲ စူး၀င္ျခင္းခံၾကရရွာေသာ မဟာတာပန ငရဲ ၊(ဇ)မီးေတာကိမီးလွ်ံမ်ား အၾကားမရွိပဲ တစ္ငရဲလံုးမီးလွ်ံမ်ားဆက္ေနျပီးငရဲသားခ်င္းလည္း ၀ါးက်ည္ေတာက္အတြင္း မုန္ညွင္းေစ့ကေလးေတြ ျပည့္က်ပ္ေနသကဲ့သို႔ အၾကားမရွိျပည့္က်ပ္ေနေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡ အၾကားအရွိ ၊ ဒုကၡမွ လြတ္ကင္း၍ ခ်မ္းသာခြင့္ လံုး၀မရႏိုင္ဘဲ မီးလွ်ံ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡဤသံုးမ်ိဳးတို႕ဆက္စပ္ေေနေသာ အ၀ီစိငရဲတို႕ႏွင့္ ထို ငရဲတစ္ထပ္တစ္ထပ္၌ ဘင္ပုပ္ငရဲ ၊ ျပာပူငရဲ ၊ လက္ပံေတာငရဲ ၊ သန္လ်က္ရြက္ေတာငရဲ ၊ေ၀တၱရဏီ“ သံရည္ျမစ္ငရဲ ၊ ဟု တံတိုင္းခတ္သကဲသို႕ ရံပတ္၍ေနေသာ ငရဲအရပ္၌ က်ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ (၂) ဆင္ ၊ျမင္း ၊ ကၽြဲ ၊ ႏြား ၊ ေခြး ၊ ၾကက္ ၊ ငွက္ ငါးလိပ္စေသာ ကုန္းေန ေရေန အေျခေလးေခ်ာင္း ၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ၊ အေျခအမ်ား သတၱ၀ါတို႕ႏွင့္ ေၿမြ စေသာ အေျခမရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တိရစၧာန္ အျဖစ္ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ (၃) တေစၧ ၊ မွင္စာ ၊ သရဲ သဘက္ အစိမ္းဖုတ္ေကာင္ ၊က်တ္ေကာင္ စသည့္ ၿပိတၱာ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊(၄) ၿပိတၱာအၾကီးစားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေန႔စံညခံ ၊ ညခံေန႔စံ စသည္ျဖင့္လည္း ခံေနၾကရရွာေသာ အသူတကာယ္ အရပ္၌ က်ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ ကပ္သံုးပါး - (၁) တုတ္ ဓါး ေသနတ္ ဗံုး အေျမာက္ စေသာလက္နက္ျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (သတၱႏၱရကပ္ ) ၊ (၂) ပလိပ္ေရာဂါ ၊ ကာလေရာဂါ ၊ ေက်ာက္ေရာဂါ ၊ အဖ်ားေရာဂါ စသည္ျဖင့္ ကူးစက္ျမန္ေသာေၾကာင့္ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ေရာဂႏၱရကပ္) ၊(၃) ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႕အျပားတို႕၌ အစားအေသာက္ျပတ္ငတ္၍ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း ( ဒုဗၻိကၡႏၱရကပ္ ) တုိ႔ႏွင့္ ၾကံၾကိဳက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး - မဂ္ဖိုလ္ရေအာင္ တရားအားထုတ္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ေသာ အရပ္ေးသမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (၁၊၂၊၃) ဘုရားပြင့္ေနဆဲအခါ ငရဲ ၊ တိရစၧာန္ ၊ၿပိတၱာ စေသာ အပါယ္အရပ္ ( အသူတကယ္ကို ၿပိတၱာမ်ိဳး၌ယူ ) ၊ (၄) ဘုရားရွင္ပြင့္ဆဲ ဘုရားရွင္ကိုမဖူးေတြ႕ႏိုင္ ၊ တရားမနာႏိုင္ၾကရွာေသာ ခႏၶာကိုယ္သာရွိ၍ စိတ္၀ိညာဏ္မရွိေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာမ်ားႏွင့္ စိတ္၀ိညာဏ္သာရွိျပီး ခႏၶာကိုယ္မရွိေသာ အရူပျဗဟၼာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ဒီဃာယုနတ္တို႕အရပ္ ၊ (၅) အစြန္အဖ်ား ေတာေတာင္အၾကား လူရိုင္းမ်ားေနသည့္ ပစၥ ႏၱရာဇ္အရပ္ ၊ (၆) ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ မိစၧာဒိ႒ိရွိေနျခင္း ၊ (၇) ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ တရားနာလည္းေလာက္ေသာ ဥာဏ္မရွိသူ ၊(၈) တတ္သိနားလည္ေလာက္ေသာ ဥာဏ္ရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုရားမပြင့္ေသာအခါလူ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး- (၁) ေရ ၊(၂) မီး ၊ (၃) ခိုးသူ ၊(၄) အေမြခံသားဆိုး သမီးဆိုး (၅) မင္းဆိုး စသည့္ ေဘးငါးမ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ ၀ိကတၱတရားေလးပါး - ေဖာက္ျပနခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း ၊ ပ်က္စီးျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ (၁) မင္းဆိုး မင္းယုတ္အုပ္စိုးေသာအခါ ျဖစ္သည့္ ကာလ၀ိပတၱိ ၊(၂) အအပါယ္ေလးပါးတို႕၌ျဖစ္ရျခင္း စသည့္မေကာင္းေသာ ဂတိိျဖစ္၍ ဂတိ၀ိပတၱိ ၊ (၃) ရုပါအဆင္းအဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းစတဲ့ ဥပဓိ၀ိပတၱိ ၊(၄) အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာ သတိ၀ီရိယမရွိပဲ ျပဳမူ ၊ေျပာဆို
ၾကံစည္မူ ပေယာဂ၀ိပတိၱ စသည့္မေကာင္းေသာ အၿဖစ္ဆိုးတို႕ႏွင့္လည္းေကာင္း ၊ဗ်ႆနတရားငါးပါး - (၁) ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း ဥာတိဗ်ႆန ၊(၂) စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္း ေဘာဂဗ်ႆန ၊(၃) အနာေရာဂါၿဖစ္ျခင္း ေရာဂဗ်ႆန ၊(၄) မွားယြင္းေသာ မိစၧာအယူကိုယူျခင္း ဒိ႒ိဗ်ႆန ၊ (၅) သီလပ်က္ျခင္း သီလဗ်ႆန စေသာပ်က္စီးျခင္းတို႕ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း ဟူေသာ ၊ အခါခပ္သိမ္းကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ -ဤမေကာင္းေသာ တရားတို႕မွ အခါခပ္သိမ္းကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ၊ မဂ္တရား - ေသာတာပတၱိမဂ္ ၊ သကဒါဂါမိမဂ္ ၊ အနာဂါမိမဂ္ ၊ အရဟတၱမဂ္ ၊ ဖိုလ္တရား - ေသာတာပတၱိဖိုလ္ ၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္ ၊ အနာဂါမိဖိုလ္ ၊ အရဟတၱဖိုလ္ ၊ နိဗၺါန္ခ်မ္းသာ - ခႏၶာအသစ္ တစ္ဖန္မျဖစ္ရာ ၊ေသျခင္းသေဘာလည္း မရွိရာ ၊ ဒုကၡအေပါင္းမွလည္း ကင္းေ၀းရာ အျမတ္ဆံုးခ်မ္းသာျဖစ္သည့္ နိဗၺါန္စေသာ ၊ တရားေတာ္ျမတ္တို႕ကို သံသရာ၌ ၾကာရွည္စြာ မက်င္လည္ရေတာ့ပဲ အျမန္ဆံုး ရရပါလို၏ အရွင္ဘုရား ။

 

Posted by အဲလာ

 
  Today, there have been 1 visitors (9 hits) on this page! ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးကုိ ကူးယူႏုိင္ၾကပါသည္  
 
ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးကုိ ကူးယူႏုိင္ၾကပါသည္ This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free